Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019

Målbeskrivning

  • Körens huvudsakliga uppgift är att verka som huvudensemble i Örnsköldsviks kyrka.
  • Medlemmarna skall aktivt verka för ökad musikalisk kvalité.
  • Kören skall beredas möjlighet att under ett veckoslut delta i en aktivitet som skall leda till ökad sammanhållning och god kamratskap.
  • Kören skall verka för att finna en bredare publik.

Planerade insatser

  • Körrepetitioner som är effektiva och välplanerade. Där mål och måluppfyllnad tydliggörs.
  • Körhelger där det finns möjlighet till enskild sånglektion.
  • Framträdande enligt aktivitetsplan.
  • Rekrytera och introducera nya korister.
  • Styrelsen och kommittéerna arbetar med sina uppgifter.

Jag vill passa på att önska alla korister ett bra och lyckosamt år!

Kom ihåg vår slogan

“Mot ett musikaliskt möte”

Niklas Jansson