Vår dirigent

Niklas Jansson orgel
Niklas Jansson tillträdde sin tjänst som organist i Örnsköldsviks församling den 1 januari 1998. Han är en bygdens son uppvuxen i Nolås, Sidensjö. Sin musikaliska utbildning tillägnade han sig först genom kantorsexamen 1983 och därefter kyrkokantorsexamen på Stora Sköndal i Stockholm. Musikutbildningen fortsatte sedan på Musikhögskolan i Piteå som efter fyra år ledde till organistexamen 1990. Den första organisttjänsten var i Nätra församling under två år följd av motsvarande tjänst i Anundsjö församling kombinerad med kördirigent/körpedagogutbildning på Piteå Musikhögskola och arbete som lärare i liturgiskt orgelspel och liturgisk dirigering vid Mellansels folkhögskola.
 
Den stora utmaningen för Niklas Jansson när han tillträdde tjänsten i Örnsköldsviks församling var att bygga upp kyrkokören, som då bestod av endast nio personer. Genom annonsering och kontakter har kören successivt vuxit i antal för att nu bestå av ett 40-tal korister. Säkert har Niklas Janssons entusiasmerande ledarskap, den musika-liska inriktningen och kontinuerlig fortbildning av kören bidragit till denna positiva utveckling. De årliga körinternaten med medverkan av bl.a. Dag Bergqvist och på senare år Kjell Janunger har haft stor betydelse för att stärka kören vad gäller tonklang och tonbildning. För att svetsa samman kören betyder de årliga körresorna mycket.