Historik i sammandrag

I början av november 1910 publicerades en annons, där församlingen sökte  “damer och herrar med sångröst, som ville medverka vid kyrkans invigning”. Vid invigningsdagens vespergudstjänst den 10 december 1910 anade man att den för tillfället skapade blandade kören eller musikdirektörens kör, som den också kallades, skulle bli mer än enbart ett provisorium. Året därpå konstituerades definitivt Örnsköldsviks kyrkokör med regelbundna körövningar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Musikdirektör Emil Ånberg, som efterträdde den förste dirigenten Otto Edberg år 1911, ledde kyrkokören under en exceptionellt lång period nämligen fram till år 1954. Sedan dess har kören haft följande körledare:

  • Hjalmar Lundberg 1954 – 1957
  • Rune Fernold 1957 – 1962
  • Hjalmar Lundberg 1962 – 1964
  • Josef Strandberg 1964 – 1981
  • Lars Åberg 1981 – 1984
  • Josef Strandberg 1984 – 1986
  • Håkan Dahlén 1986 – 1990
  • Sven Andersson 1991 – 1997
  • Niklas Jansson 1998 –